De opkomst van en het gebruik van sociale media heeft invloed op onze leerlingen. Dit ervaren wij iedere dag. Daarom willen we onze ogen er niet voor sluiten, maar ervoor zorgen dat sociale media bij ons op school op de juiste manier geïnterpreteerd wordt.

Vanuit deze wil heeft onze school een protocol opgesteld. Dit protocol is gebaseerd op onze kernwaarden en geschreven vanuit onze onderwijskundige en maatschappelijke visie, waarin de visie op een pedagogisch schoolklimaat is meegenomen.

Het doel van dit Social Media Protocol is het vastleggen en communiceren van een eenduidige manier van reageren op, in onze ogen, verkeerd gebruik van sociale media.  

In dit protocol kunt u terugvinden wanneer en op welke manier wij als team zullen reageren op verkeerd gebruik van sociale media.

Hieronder treft u de link naar ons Social Media Protocol

Social Media protocol CBS De Wissel